VÅRMÖTET I 
PERINATOLOGI

29 april 2021 online!

VÄLKOMNA TILL ÖSTERGÖTLAND, FAST DIGITALT!


Den 29 april anordnar Linköping vårens Perinataldag. Det blir ett endagsmöte för alla oss som arbetar med gravida kvinnor och nyfödda barn. Vi hoppas att vi som vanligt ska få ett berikande möte mellan våra professioner, om än i annan form än vad vi är vana vid.


Frågeställningar/ämnen som kommer belysas under dagen är:


Hur bevarar man det normala normalt för kvinnan och barnet? Är det en organisatorisk fråga, har vi kanske fel riktlinjer eller otillräcklig kunskap?

Hotande förtidsbörd, är alla lika hotande?

Vad innebär det att vara överviktig och föda barn?

Hur undviker man separation av mamma och barn efter förlossning vid prematuritet eller om mamma har svår sjukdom själv?

Hur kan man ge prematura barn en varsam och fysiologisk start på livet?

Familjecentrerad vård på neonatalavdelning – vad visar våra och andras studier?

Vad i mammans bröstmjölk är det som skyddar extremprematurer från att svåra komplikationer?

Hur fungerar probiotika och hjälper probiotika verkligen extremprematurer

 

Välkomna med din anmälan!

Vi ses i april!

Vårmöte i perinatologi

När du anmält dig till mötet kommer du få en personlig länk mejlad
några dagar innan mötets genomförande. Deltagaravgiften är 895:- + moms

Mötet sponsras av: