VÅRMÖTET I 
PERINATOLOGI

29 april 2021 online!

TACK FÖR ATT DU DELTOG!


Årets digitala vårmöte är avslutat och vi tackar alla ni som deltog, föreläste och medverkade som sponsorer på mötet! 

Boka redan in det pernatala höstmötet som genomförs den 28 - 29 oktober i Stockholm. 

Mer information kommer finnas på Svenska neonatalföreningens hemsida>>


Vårmöte i perinatologi

Mötet sponsrades av: